باز کردن منو اصلی

شورای عالی بازسازی ملی کره ، در ابتدا به نام کمیته نظامی انقلاب دولت موقت نظامی پس از کودتا تا زمان ایجاد جمهوری سوم کره در سال ۱۹۶۳ بود. این دولت عملاً به افسران نظامی متکی بود که در کودتای ۱۶ می شرکت کرده بودند و جمهوری دوم کره را سرنگون کرده بودند. این شورا ابتدا توسط چانگ دو یونگ و سپس پارک چانگ هی هدایت می‌شد. رئیس‌جمهور وقت در جمهوری دوم، یون پونو، به عنوان یک سرپرست تا تشکیل جمهوری سوم باقی ماند.

شورای عالی بازسازی ملی جمهوری کره
대한민국
국가재건최고회의
大韓民國
國家再建最高會議

۱۹۶۱–۱۹۶۳
پرچم کره جنوبی نماد کره جنوبی
پرچم نماد
سرود
애국가
"Aegukga"
South Korea in green
پایتخت سئول
زبان‌(ها) کره ای
دولت دولت نظامی
رئیس دولت نظامی
 - ۱۹۶۱ چانگ دونگ یانگ
 - ۱۹۶۱–۱۹۶۳ پارک چانگ هی
قانونگذار مجلس ملی
دوره تاریخی جنگ سرد
 - کودتای ۱۶ مه ۱۶ مه ۱۹۶۱
 - اعلام تشکیل جمهوری سوم ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳
یکای پول وون کره جنوبی
امروزه بخشی از  کره جنوبی
شورای عالی بازسازی ملی کره
هانگول국가재건최고회의
هانجا
Revised RomanizationGukga Jaegeon Choego Hoe-ui
McCune–ReischauerKukka Chaekǒn Ch'oego Hoeǔi

منابعویرایش

  • Yonhap News Agency (2004). Korea Annual 2004. Seoul: Author. ISBN 89-7433-070-9.