شورش سانبتسوشو

شورش سانبتسوشو شورشی در کشور کره علیه سلسله گوریو بود که در آخرین مرحله از حمله مغول به کره رخ داد. این شورش توسط امپراتوری گوریو و دودمان یوان سرکوب شد.

شورش سانبتسوشو
بخشی از حمله مغول به کره
تاریخ۱۲۷۰–۱۲۷۳
موقعیت
نتایج
  • پیروزی نظامی گوریو و سلسله یوآن
  • تخریب ارتش سانبتسوشو
طرف‌های درگیر
ارتش سانبتسوشو

دودمان یوآن

فرماندهان و رهبران
Bae Jung-son 
Kim Tong-jeong 
گوریو
ون جونگ
Kim Bang-gyeong
سلسله یوآن
قوبلای خان
Heundo (炘都)
قوا
۷۰۰ ۱۲٬۰۰۰

منابعویرایش