باز کردن منو اصلی

حمله مغول به کره مجموعه ای از لشکرکشی‌های امپراتوری مغول بین سال‌های ۱۲۳۱ و ۱۲۷۰ علیه گوریو (امروزه کشور کُره) را در بر می‌گیرد. این حملات شامل هفت لشکرکشی بزرگ بود و هزینه هنگفتی را برای زندگی غیرنظامیان در سراسر شبه‌جزیره کره به وجود آورد که در نهایت باعث شد که کره برای حدود ۸۰ سال به یک کشور مستعمره دودمان یوآن تبدیل شود.

حمله مغول به کره
تاریخ۱۲۳۱, ۱۲۳۲, ۱۲۳۵–۱۲۳۹, ۱۲۵۱, ۱۲۵۴, ۱۲۵۵, ۱۲۵۷
مکانشبه‌جزیره کره
نتیجه پیروزی مغول.
تصرف گوریو (کره) در سال ۱۲۵۹ و تبدیل کره به مستعمره بین سال‌های ۱۲۷۰ تا ۱۳۵۶ میلادی.
طرفین درگیر
گوریو (کره) امپراتوری مغول
فرماندهان و رهبران
Choe Woo
Pak Seo
Kim Yun-hu
اوگتای خان
منگوقاآن
Amuqan
Danqu
Saritai 
Jalairtai

منابعویرایش