شوهر یا گاهی شوی یا شو، عنوانی است که اشاره به شریک نر یا مردی همسردار دارد. به این معنی که مردی که با زن یا مردی ازدواج نماید، شوهر آن زن یا مرد خوانده می شود. در فرهنگ‌ها، کشورها و زمان‌های مختلف حقوق شوهر نسبت به زن متفاوت بوده‌است.

دراوپادی و پنج شوهرش از شخصیت‌های اساطیری هند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش