باز کردن منو اصلی

در مهندسی هسته‌ای، ماده شکافا یا شکافت پذیر به موادی گفته می‌شود که در حضور نوترون با هر مقدار انرژی ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای شکافت هسته‌ای می‌کنند.
اورانیوم-۲۳۵ و ۲۳۳ و پلوتونیم۲۳۹ از مواد شکافا هستند.[۱]

منابعویرایش

  1. John R. Lamarsh and Anthony John Baratta (Third Edition) (2001). Introduction to Nuclear Engineering. Prentice Hall