چین‌هایی که در سطح مغز رشد می‌کنند و توسط شیارهایی از یکدیگر جدا می‌شوند شِکَنْج (Gyrus) نام دارند.مغز انسان دارای شکنج های زیادی است که برخی از آنها نام مخصوص دارند. مثل شکنج زاویه ای.

در جریان تکامل جنینی و با افزایش حجم مغز، ماده خاکستری که در قسمت سطحی مخ قرار دارد خیلی بیشتر از ماده سفید گسترش می‌یابد و در نتیجه سطح آن چین‌خوردگی پیدا می‌کند. شکنج‌های مغز ناشی از این روند هستند و در میان شکنج‌ها که برجسته‌اند شیارهایی وجود دارد.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.

  • Bigler, E. et al. (۲۰۰۷) Superior Temporal Gyrus, Language Function, and Autism Developmental Neuropsychology, 31(2), ۲۱۷-۲۳۸