شیرشاه (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • شیرشاه فیلم پویانمایی ساخته شده در ۱۹۹۴ در والت دیزنی است.

شیرشاه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: