ملکه جهان بیگم یا صاحبه محل (– ۱۷۹۳) همسر محمد شاه گورکانی بود.[۱]

صاحبه محل
A noble lady, Mughal dynasty, India. 17th century.jpg
درگذشت۱۷۹۳

منابع