باز کردن منو اصلی

صبا

باد ملایم و خنکی که از شمال شرق میوزد

صَبا نام بادی است که در ادبیات فارسی و عربی آمده‌است. همچنین نام دختر و نام خانوادگی در فارسی است.

همچنین نام گلی زیبا هست. بسیاری نیز می گویند که نام نسیمی ملایم است از جانب شرق از بین دو معشوق می وزد.نام صبا بیشتر ریشه ی فارسی دارد و مردم آن را با نام سبا به معنای نام شهری در یمن که ریشه ی عربی دارد اشتباه می گیرند.

هنرویرایش

اشخاصویرایش

مکان‌هاویرایش

باشگاه‌هاویرایش