صبا

باد ملایم و خنکی که از شمال شرق میوزد

صبا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فرهنگ و هنرویرایش

اشخاصویرایش

مکان‌هاویرایش

باشگاه‌هاویرایش