صبا

باد ملایم و خنکی که از شمال شرق میوزد

صَبا نام بادی است که در ادبیات فارسی و عربی آمده‌است. همچنین نام دختر و نام خانوادگی در فارسی است.

بسیاری نیز می گویند که نام نسیمی ملایم است از جانب شرق از بین دو معشوق می وزد.نام صبا بیشتر ریشه ی فارسی دارد و مردم آن را با نام سبا به معنای نام شهری در یمن که ریشه ی عربی دارد اشتباه می گیرند.

هنرویرایش

اشخاصویرایش

مکان‌هاویرایش

باشگاه‌هاویرایش