صدف چروک

(تغییرمسیر از صدف خوراکی)

صَدَف چروک[نیازمند منبع] نامی است که برای گروهی از جانوران نرم‌تن دوکفه‌ای استفاده می‌شود. بیشتر صدف‌های خوراکی در دریاها و آب‌های شور زندگی می‌کنند.

صدف ژاپنی، Marennes-Oléron
Oysters p1040741.jpg

این جانوران دو صدف سفت آهکی دارند که تن نرمشان را دربر گرفته‌است. آب‌شش‌های آن‌ها پلانکتون‌ها را از آب غربال می‌کند و ماهیچه‌های نزدیک‌کننده نیرومندی در تن آن‌ها برای بسته نگه داشتن کفه‌ها به‌کار می‌رود که همین قسمت ماهیچه‌ای را بعد از پختن مورد مصرف قرار می‌دهند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Oyster،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oyster&oldid=213871099 (accessed May ۲۱، ۲۰۰۸).