صدقیا (انگلیسی: Zedekiah یا Tzidkiyahu) بیستمین و آخرین پادشاه یهودا پیش از نابودی این پادشاهی به دست نبوکدنصر دوم شاه بابل بود. صدقیا نخست از سوی نبوکدنصر دوم و پس از محاصره اورشلیم در سال ۵۹۷ پیش از میلاد که به سرنگونی یهویاکین انجامید به پادشاهی رسید وی در یورش دوم به اورشلیم و پس از تسخیر و ویرانی شهر، سقوط کرد. نبوکدنصر دستور داد تا هر دو چشم صدقیا را بیرون کشیده و او را به بابل تبعید کنند.

صدقیا
پادشاه یهودا
Zedekiah.jpg
سلطنت۵٩٧–۵٨۶ پیش از میلاد مسیح
پیشینیهویاقیم
جانشیننبوکدنصر دوم
خاندانتبار داوود

ویلیام اف البرایت، باستان‌شناس آمریکایی آغاز حکومت صدقیا را ۵۹۸ پیش از میلاد می‌داند در حالی که ادوین آر. تیله به انگلیسی روزنامه نگار و باستان‌شناس امریکایی و پروفسور عهد عتیق این زمان را ۵۹۷ پیش از میلاد برآورد نموده‌است. با چنین برآوردی صدقیا در ۶۱۸ یا ۶۱۷ پیش از میلاد زاده شده‌است.
ارمیای نبی مشاور وی بوده‌است.

صدقیا در ۵۹۷ پیش از میلاد در سن هجده سالگی از سوی نبوکدنصر دوم پادشاه بابل شاه یهودا شد. وی هم‌پیمان فرعون مصر گشته و بر ضد بابل شورش نمود. نبوکدنصر دوم این هم‌پیمانی را با یورش به سرزمین یهودا پاسخ داد (کتاب دوم پادشاهان۲۵:۱). نبوکدنصر دوم، اورشلیم را در ژانویه ۵۸۹ پیش از میلاد محاصره نمود که سی ماه به طول کشید.

در یازدهمین سال سلطنت صدقیا، نبوکدنصر موفق به تسخیر شهر گشت و معبد سلیمان یا هیکل سلیمان را ویران ساخت.

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی