صُراحی ظرفی‌ست که برای نگه‌داری از مایع که ممکن است حاوی شراب باشد استفاده می‌شود. صُراحی در شکل و طرح متفاوت است. صراحی معمولاً از مواد بی‌اثر (مانند شیشه‌ای) ساخته شده می‌شود.

صراحی بلور مربوط به عهد قاجار
Free-blown, wheel-cut carafes. نیمهٔ اول قرن ۱۱. Excavated at Teppe Madraseh، نیشابور، ایران. موزهٔ هنر نیویورک.