صفحهٔ آفریقا

صفحهٔ آفریقا (به انگلیسی: African Plate) یک صفحهٔ زمین‌ساخت است که قارهٔ آفریقا و پوستهٔ اقیانوسی که میان مرز این قاره و اقیانوس‌های گرداگرد آن قرار دارد را دربر می‌گیرد.

مرزهاویرایش

لبهٔ سمت چپ این صفحه از نوع مرز واگرا است که در همسایگی آن صفحهٔ آمریکای شمالی و صفحهٔ آمریکای جنوبی قرار دارد. در شمال شرق صفحهٔ عربستان، در جنوب شرق صفحهٔ هند-استرالیا، در شمال صفحه‌های اوراسیا و صفحهٔ آناتولی و در جنوب صفحهٔ جنوبگان در همسایگی صفحهٔ آفریقا قرار دارند. تمامی این مرزها به جز مرز شمالی با صفحهٔ اوراسیا (بجز قسمت کوچکی نزدیک آزور و شکستگی ترسیرا (Terceira Rift)) باقی مانده همه واگرا یا در حال گسترش اند.

پیوند به بیرونویرایش

  • USGS - فهم جابجایی صفحه‌ها
  • پیشینهٔ پویایی صفحهٔ آفریقا با تاکیدی بر برخورد صفحه‌های آفریقا-اوراسیا
  • Huang, Zhen Shao (1997). "سرعت صفحه‌های قاره‌ای". کتاب حقایق فیزیک. Archived from the original on 5 February 2012. Retrieved 18 February 2012.