صفحهٔ اوراسیا به رنگ سبز نشان داده شده‌است.

صفحهٔ اوراسیا (به انگلیسی: Eurasian Plate) صفحه‌ای تکتونیکی است که اکثر قارهٔ اوراسیا را در بر می‌گیرد. شبه‌قارهٔ عربستان، شبه‌قارهٔ هند و شرق رشته‌کوه چرسکی در سیبری شرقی از جمله مناطق درخور توجهی هستند که جزئی از صفحهٔ اوراسیا به شمار نمی‌آیند. این صفحه همچنین شامل پوستهٔ اقیانوسی نیز می‌باشد که از غرب به پشته میانی اقیانوس اطلس و از شمال به پشتهٔ گاکل محدود می‌شود.

منابعویرایش