صَهیون واژه‌ای عبری است که در کتاب مقدس از آن در اشاره به شهر اورشلیم استفاده شده‌است. در واقع صهیون، نام کوهی در اورشلیم می‌باشد.[۱]

این واژه نزد یهودیان به‌معنای شهر اورشلیم به‌کار می‌رود؛ ولی در متون دینی یهود، «صهیون» به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین اسرائیل و تجدید دولت یهود اشاره دارد.[۲]

در کلمه

صهیون در زبان عبری، به معنای پر آفتاب و نیز نام کوهی در جنوب غربی اورشلیم است. کوه صهیون در کتب دینی، زادگاه و آرامگاه داود و جایگاه سلیمان بوده‌است.

منابع

  1. موسوی، زهره سادات (۱۳۹۱). عفاف و حجاب در ادیان الهی. انتشارات سهره. صص. ۲۴.
  2. [۱] بایگانی‌شده در ۲۰۱۳-۱۰-۱۷ توسط Wayback Machine، صهیون.