صومعه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

صومعه سازه‌ای است که راهب‌ها و راهبه‌ها تحت سرپرستی یک رئیس مرد یا زن در آن زندگی می‌کنند.

صومعه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: