طایفه

گروهی از انسان‌ها

طایفه در جامعه عشایری ایران عبارت از یک واحد اجتماعی ـ سیاسی متشکل از چند تیره عشایر (در عربی حُمُولة مانند حموله بیت اسویعد) است و در سلسله مراتب رده‌های ایلی، مهم‌ترین و مشخص‌ترین رده به‌شمار می‌رود. در سلسله مراتب سازمان اجتماعی عشایر ایران، اکثر طوایف بین ایل و تیره (حُمُولة) قرار می‌گیرند اما طوایفی نیز وجود دارند که به هیچ ایلی وابسته نبوده و طایفه مستقل نامیده می‌شوند.[۱]

ریشه‌شناسیویرایش

ریشه از واژه عربی طایفة می‌باشد. مذکر این کلمه طایف است.

پانویسویرایش

  1. فصلنامه ذخایر انقلاب ناشر سازمان امور عشایر ایران شماره 3 سال 1369

منابعویرایش

  • آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: انتشارات مروارید.