طایفه

گروهی از انسان‌ها

طایفه کدخدایی: این طایفه در کشور ایران وسیستان وبلوچستان قرار دارد اللخصوص در شهرهای ایرانشهر،فنوج،لاشاروبنت می توان اشاره کرد این طایفه متشکل از طوایف سلیمانی،شیرانی وکدخدا تشکیل شده است که از اهمیت ویژه ای در بین طوایف بلوچستان دارد درایرانشهر وفنوج درشهر فنوج وکتیچ از طوایف کدخدایی وجود دارد که از خانواده های شیرانی یا محمدی هستند.ودربنت از طوایف سلیمانی وشیرانی واز مهم ترین حاکم آنها می توان سلیمان پدر کمبر یا کریمبخش کدخدایی یا میرحاجی وعلی خان می توان اشاره کرد.

ریشه‌شناسیویرایش

ریشه از واژه عربی طایفة می‌باشد. مذکر این کلمه طایف است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: انتشارات مروارید.