طبقه‌بندی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

طبقه‌بندی یا دسته‌بندی، فرآیندی است مرتبط با رده‌بندی، فرآیندی که در آن ایده‌ها و اشیاء شناسایی، تمایز و درک می‌شوند.

طبقه‌بندی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش