طراحی شغل (انگلیسی: Job design‎) یا طراحی کار، از شاخه‌های مدیریت منابع انسانی است، که مربوط به مشخص کردن محتویات، روش‌ها و ارتباطات شغلی به منظور رفع نیازهای فنی، سازمانی و اجتماعی، همچنین الزامات شخصی کارکنان می‌باشد. هدف از طراحی شغلی، اغلب بهبود رضایت شغلی، ارتقاء کیفیت، بهبود کیفیت و کاهش مشکلات کارکنان است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش