ظهیرالدوله

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

ظهیرالدوله می‌تواند به هریک از افراد ذیل اشاره داشته باشد:

زیاریان ویرایش

قاجاریان ویرایش

حاکمان هرات ویرایش