ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار

ابراهیم‌خان افشار، برادر نادرشاه و یکی از سرداران سپاه او بود. ابراهیم در زمان شاه طهماسب دوم در سپاه صفویه شروع بخدمت کرد و در کنار برادرش به مبارزه با اشرف‌افغان پرداخت. با بسلطنت رسیدن نادرشاه و بنیان گذاری سلسله افشاریان ابراهیم خان به‌عنوان حاکم خراسان انتخاب شد، سپس سپهسالار ارتش برادرش در آذربایجان شد و حکومت آذربایجان، شروان و داغستان به او سپرده شد. او در سال ۱۱۵۱ در مبارزه با شورش لزگی‌ها در داغستان روبه‌رو شد و سپس در جنگ با آن‌ها کشته و جسدش سوزانده شد.

ابراهیم‌ خان افشار
لقب(ها)ظهیرالدوله
زادگاهمشهد
درگذشتشعبان ۱۱۵۱
محل درگذشتداغستان
همسرانگوهرتاج بیگم
بدرشرف بیگم
دودمانافشاریان
پدرامامقلی بیگ
فرزندانعادل‌شاه
ابراهیم‌شاه
کاظم خان
حسین‌خان
دیناسلام شیعه

اقدامات ظهیرالدولهویرایش

  • نقره گرفتن دو در صحن حضرت علی بن موسی الرضا
  • ایجاد سدی در مرو جهت تأمین آب ساکنان. وی در ۱۱۴۷ق/۱۷۳۴م هنگامی که حکومت خراسان را بر عهده داشت از سوی نادر به ساختن این سد مأمور شد و برای انجام آن از همکاری محمد مؤمن‌خان قوللر آقاسی نیز بهره برد.
  • بازسازی بند مشهور ملک‌شاه سلجوقی را که پیش از آن ویران شده‌بود.[۱]

پانویسویرایش

  1. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار»