باز کردن منو اصلی

عاصم بن ابی النجود کوفی قاری کوفه، از قراء هفتگانه و شیعی است و قرآن را بر ابی عبد الرحمن عبد الله بن حبیب سلمی شیعی که از اصحاب علی بود قرائت کرد.

قرائت قرآن به روایت حفص از عاصم کوفی مشهورترین قرائت در میان عموم مسلمانان است.[۱]

عاصم با یک واسطه راوی قرائت علی است. به همین جهت گفته‏اند فصیح‏ترین قراآت قرائت عاصم می‏باشد، زیرا وی قرائت اصیل آورده‌است. کسانی که از و روایت کرده‌اند:

  • حفص (ابو عمرو حفص ابن سلیمان)
  • ابوبکر (شعبة ابن عیاش سالم)

او مابین سال های ۱۲۷ تا ۱۲۹ قمری درگذشت.

پانویسویرایش