عبادی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عبادی (منسوب به عباد) می‌تواند به موارد زیر یا نسبت با آنها اشاره کند:

جستارهای وابستهویرایش