عباس‌آباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عباس‌آباد دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

شهر ویرایش

شهرستان ویرایش

روستا ویرایش

دهستان ویرایش

شهرک ویرایش

محله ویرایش

مجموعه ویرایش

اراضی ویرایش

خیابان ویرایش