باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان فجر قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۵۰نفر (۲۵خانوار) بوده است.[۱]

منابعویرایش