باز کردن منو اصلی

میرزا عبدالحسین شیبانی (۱۲۵۲–۱۳۴۲ خورشیدی) ملقب به وحیدالملک نویسنده، مدرس و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای ملی از طرف حوزه تهران بود. وی در کاشان به دنیا آمد.[۱]

تحصیلاتویرایش

علوم مقدماتی و ادبیات فارسی و ادبی را در زادگاهش فراگرفت و پس از آن به هندوستان رفت و در آنجا زبان انگلیسی را فراگرفت. سپس جهت ادامه تحصیلات عالی، راهی انگلستان شد و در دانشگاه کمبریج به آموختن تاریخ جهان و ادبیات انگلیسی و پرداخت. شیبانی با ادوارد براون، آشنا و با معرف او در دانشگاه کمبریج به تدریس زبان فارسی مشغول شد.[۲]

فعالیت‌های سیاسی و اداریویرایش

او در بازگشت به ایران در مدرسه دارالفنون به تدریس زبان انگلیسی پرداخت و همچنین مدتی ریاست مدرسه سیاسی را که مشیرالدوله بنیان نهاده بود، به عهده گرفت. وحیدالملک خبرنگار روزنامه «تایمز» انگلیس بود و مقالات و خبرهایی دربارهٔ جنبش مشروطیت به آن روزنامه می‌فرستاد.[۳][۴][۵][۶][۷][۸]

شیبانی پس از مشروطه به عضویت در کمیسیون عالی مشروطه خواهان درآمده امادر سال ۱۲۹۱ به دستور ناصرالملک نایب السلطنه وقت به کاشان تبعید شد؛ و در دوران مهاجرت مشروطه خواهان به کرمانشاه و کابینه مهاجرین، سرپرستی وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت. او پس از بازگشت به تهران ریاست مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق (۱۲۹۸) را پذیرفت و ساختمان مدرسه عالی حقوق توسط او خرداری شد.[۲]

شیبانی نمایندگی مجلس شورای ملی را از طرف مردم تهران در چند دوره عهده‌دار بود. او تصدی وزارتخانه‌های پست و تلگراف، معارف و اوقاف و صنایع را در دوره‌های مختلف برعهده داشت. او پس از کناره‌گیری از سیاست در دانشسرای عالی به تدریس رشته تاریخ پرداخت. وحیدالملک در تهران درگذشت. از آثار وی «تاریخ عمومی قرون وسطی» در سه مجلد می‌باشد[۳][۴][۵][۶][۷][۸]

منابعویرایش