عبدالعلی اعتمادمقدم

عبدالعلی اعتماد مقدم (۱۲۶۷ تهران - ۱۳۵۲) سرتیپ ارتش شاهنشاهی بود.

عبدالعلی اعتمادمقدم
زاده۱۲۶۷ خورشیدی
درگذشته۱۳۵۲ خورشیدی
تهران
درجهسرتیپ
فرماندهیفرماندار نظامی دزفول
رییس شهربانی کل کشور
فرماندار نظامی تهران
خویشاوندانمحمدباقرخان ادیب الملک

وی فرزند محمدباقرخان ادیب الملک ملقب به اعتمادالسلطنه بود. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد مدرسه قزاقخانه شد و پس از تأسیس ژاندارمری دولتی (۱۲۹۰) به آن پیوست. در ۱۳۰۰ به قشون متحدالشکل ملحق شد و به درجه سرهنگی ارتقا یافت. پس از دستگیری شیخ خزعل فرماندار نظامی دزفول شد. سپس دوباره به ژاندارمری بازگشت و ریاست چند ناحیه را عهده‌دار بود. بعد از شهریور ۱۳۲۰ با درجه سرتیپی معاون ژاندارمری، رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران شد. به سال ۱۳۲۶ بازنشسته شد.

منابعویرایش

  • دکتر باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (ISBN 964-5570-58-1)