باز کردن منو اصلی

عبدالله طالع همدانی فرزند سلیمان در همدان و در ۱۲ دی ۱۲۹۲ خورشیدی به دنیا آمد.

از تصنیف پردازان و ترانه سرایان دوره بین عارف قزوینی و ترانه سرایان نوین بود و تعدادی تصنیف برای قمرالملوک وزیری و ملوک ضرابی ساخت. آشنایی وی با نوازندگی ویلون در ترانه سرایی و تصنیف سازی او مؤثر بود. وی شاگرد تقی شایگان و بهره گرفته از هنر برادران نی داوود بود. وی که از مفاخر یهودی ایران نیز بود در ۱۸ آبان سال ۱۳۸۲ در سن ۹۰ سالگی در تهران درگذشت.[۱]

منابعویرایش