عددشناسی یا علم‌الاعداد جزء علوم خفیه است و به ادعای معتقدان، یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد که در طالع بینی استفاده می‌شود، و عددشناسی پایه علم حروف است.

Pietro Bongo, Numerorum mysteria, 1591

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است.[تحقیق دست‌اول؟]

اگر مرکز کعبه را نقطه مرکزی در نظر بگیریم زاویه بین محل شروع و پایان و طواف و مقام ابراهیم بیابیم این زاویه 47 درجه است و در ادامه 313 درجه تا پایان یک دور طواف میگذرد.

دو عدد 47 و 313 در بسیاری مباحث دیده میشود‌

تاثیر اعداد (ارتعاش اعداد) ویرایش

شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. علم‌الاعداد و علم الحروف (جفر)، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش‌گویی آینده به کار می‌رود.[نیازمند منبع]

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می‌دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می‌کشند.

روش‌های عدد شناسی ویرایش

تجزیه ویرایش

تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد.

مثلاً:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

27 تشکیل شده از 3*9 پس 3*3*3=27

اجماع ویرایش

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می‌کنند. تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود.

اجماع ۵۳۱ می‌شود. ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود. ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳

تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک‌رقمی تبدیل نمی‌شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • کتاب علایم ستاره‌ای لیندا گودمن - برگردان فریده مهدوی دامغانی - ۱۳۸۲. فصل پنجم.