عدد متقارن

عدد متقارن عددی است که از هر دو طرف یکسان خوانده می‌شود یا به عبارتی یک تقارن آینه‌ای دارد. با وارونه کردن ارقام یک عدد متقارن، خود عدد حاصل می‌شود.[۱]

اعداد متقارن به صورت تقارن اشکال هندشی شبیه می شود.(به عنوان مثال هنین عدد دوازده میلیون و بیست و دو هزار و بیست و یک)عدد یک،صفر و دوتا عدد دو باهم تقارن یافته اند.

تعدادی از اعداد متقارن این‌ها هستند:

۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۵۱، ۱۶۱، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۰۲،...

منابعویرایش

  1. "Palindromic number". Wikipedia (به انگلیسی). 2021-02-26.