عدم‌افشاء (انگلیسی: Confidentiality) مشتمل بر مجموعه‌ای از قواعد یا تعهدی‌ست که معمولاً از طریق پیمان‌نامه عدم افشا اجرایی می‌شود، و دست‌رسی به‌انواع خاصی از اطلاعات را محدود می‌سازد، و یا محدودیت‌هایی بر این دست‌رسی ایجاد می‌کند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش