عروسی (فیلم ۲۰۰۴)

عروسی (لهستانی: Wesele) فیلمی لهستانی در سبک درام و محصول سال ۲۰۰۴ میلادی است.

عروسی
کارگردانوویچیخ اسماژوفسکی
فیلمنامه‌نویسوویچیخ اسماژوفسکی
بازیگرانماریان جِـنـجِـل
یاتسک لاخوویچ
ماچئی اشتور
تامارا آرچیوخ
بارتوئومیئی توپا
آرکادیوش یاکوبیک
توماش ساپریک
ایوُنا فشوئوکوونا
الژبیتا یاروشیک
ایوونا بیلسکا
وویچیخ اسکیبینسکی
یرژی روگالسکی
آندژی زابورسکی
آگنیشکا ماتیسیاک
لخ دیبلیک
ویتولد ویلینسکی
آندژی ماستالِـش
کریستینا رودکوفسکا-اوله‌ویچ

منابع

ویرایش