عزان بن قیس بن عزان

عزان آلبوسعیدی فرزند قیس (۱۸۳۶ ـ ۱۸۷۱)، فرمانروای کشور پادشاهی عمان نام کامل وی: ( عزان بن قیس بن عزان بن قیس بن احمد بن سعید البوسعیدی )، در سال ۱۲۸۵ هجری قمری بعد از خلع السلطان ثوینی از طرف مردم در مسقط بیعت گرفتند و در منابر وخطبه جمعه به «الامام عزان» یاد می‌شدند.

عزان آلبوسعیدی
سلطان عمان
سلطنت۱۸۶۸-۱۸۷۱ میلادی
پیشینسالم بن ثوینی بن سعید
جانشینترکی بن سعید بن سلطان
زاده۱۸۳۶
درگذشته۱۸۷۱
قلعه مطرح
نام کامل
عزان بن قیس بن عزان بن قیس بن احمد بن سعید البوسعیدی
پدرقیس

عزان آلبوسعیدی با شورشیان جنگید و در مدتی کوتاه تمام مناطق ساحل عمان تحت نفوذ خود در آورد. در اواسط ایام حکمش ترکی بن سعید بن سلطان علیه او قیام کرد، عزان به قلعه مطرح پناهنده شد، در هنگام گیر و دار بین شورشیان و سربازان عزان، تیری بر پیشانی عزان خورد و در جا در گذشت.

منابعویرایش

  • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
  • دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ،. چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری، «(الأنساب)» ،. چاپ چهارم، سال انتشار ۱۹۹۴ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری، «(أمارة زنجار وسلاطین عمان)» ،. چاپ سوم، سال انتشار ۱۹۷۷ میلادی.
  • لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، «(تاریخ عمان والخلیج)» ،. انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
  • بدوی، محمد، آلسعید، (دلیل أعلام عُمان) ، دانشگاه سلطان قابوس، مکتبه لبنان چاپ دوم، سال ۲۰۰۶ میلادی. (به عربی).
  • الهاشمی، عبدالمنعم، (مَوسُوعَة تاریخ اَلعَرَب) دارالبحار و مکتبة الهلال، عام ۲۰۰۶