عزیزی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عزیزی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام‌خانوادگیویرایش

عزیزی نام خانوادگی در زبان فارسی و عربی است و ممکن است به هر یک از اشخاص زیر اشاره داشته باشد:

جغرافیاویرایش