عصب درشت‌نی

(تغییرمسیر از عصب درشت‌نئی)

عصب درشت‌نی یا تیبیال شاخه مهمی از عصب سیاتیک است.

Tibial nerve
Gray828.png
Plan of sacral and pudendal plexuses (Tibial nerve labelled at centre left)
Gray832.png
Nerves of the right lower extremity Posterior view.
جزئیات
ازشبکه خاجی via عصب سیاتیک
بهmedial plantar nerve، lateral plantar nerve
عصب‌دهیMedial: abductor hallucis، flexor digitorum brevis، flexor hallucis brevis، first lumbrical
Lateral: quadratus plantae، flexor digiti minimi، adductor hallucis، the interossei، three lumbricals. and abductor digiti minimi
شناسه‌ها
لاتینNervus tibialis
MeSHD013979
TA98A14.2.07.058
TA26582
FMA19035

عصب سیاتیک از اتصال ریشه‌های عصبی L4-S3 که از مهره‌های کمری و ساکروم خارج شده تشکیل می‌شود و بعد از خارج شدن از لگن از پشت باسن به پشت ران رفته و در بالاتر از مفصل زانو به دو شاخه به نامهای عصب درشت نئی و عصب نازک‌نی مشترک (پرونئال) تقسیم می‌شود.

عصب تیبیال به پشت ساق و سپس کف پا رفته و حس نواحی ذکر شده و حرکت عضلاتی را که در این نواحی هستند تأمین می‌کند مانند حرکت عضلات خم‌کننده (فلکسور) انگشتان پا.

نگارخانه

جستارهای وابسته

عصب سیاتیک

منابع