عقبة بن الحجاج السلولی

عقبه بن الحجاج السلولی (انگلیسی: Uqba ibn al-Hajjaj) شانزدهمین (۷۳۴-۷۴۰) والی اموی اندلس بوده است.

عقبة بن الحجاج السلولی
عقبه بن الحجاج السلولی
سلطنتامویان
پیشینعبدالملک بن قطن الفهری
جانشینعبدالملک بن قطن الفهری
نام کامل
عقبه بن الحجاج السلولی
پدرالحجاج السلولی

جنگ ناربون در زمان حکومت وی میان مسلمانان اندلس و فرانک‌ها به رهبری شارل مارتل رخ داد که با پیروزی مسلمانان همراه بود.

منابع ویرایش

والی پیشین:
عبدالملک بن قطن الفهری
والی اندلس
عقبه بن الحجاج السلولی
۱۱۶ - ۱۲۳ هجری
والی بعدی:
عبدالملک بن قطن الفهری