عبدالملک بن قطن الفهری

عبدالملک بن قطن الفهری (انگلیسی: Abd al-Malik ibn Katan al-Fihri) پانزدهمین (۷۳۲-۷۳۴) و هفدهمین (۷۴۰-۷۴۲) والی اموی اندلس بوده است.

عبدالملک بن قطن الفهری
عبدالملک بن قطن الفهری
سلطنتامویان
پیشینعبدالرحمن الغافقی
جانشینعقبه بن الحجاج السلولی
نام کامل
عبدالملک بن قطن الفهری
پدرقطن الفهری

وی پس از کشته شدن عبدالرحمن الغافقی در سال ۷۳۲ میلادی به عنوان والی اندلس انتخاب شد و به مدت دو سال به حکومت پرداخت اما توسط عقبه بن الحجاج السلولی از والیگری خلع شد و پس از مرگ وی در سال ۷۴۰ میلادی به حکومت بازگشت، دوران حکومت وی همزمان با شورش بربرها در شمال آفریقا و گسترش آن به منطقه ایبری بوده، وی به مقابله با بربرها پرداخت اما در سال ۷۴۲ نزدیکی کوردوبا توسط بلج بن بشر القشیری کشته شد و جسدش به همراه یک سگ و خوک به صلیب کشیده شد.

منابعویرایش


والی پیشین:
عبدالرحمن الغافقی
والی اندلس
عبدالملک بن قطن الفهری
۱۱۴ - ۱۱۶ هجری
والی بعدی:
عقبه بن الحجاج السلولی


والی پیشین:
عقبه بن الحجاج السلولی
والی اندلس
عبدالملک بن قطن الفهری
۱۲۳ هجری
والی بعدی:
بلج بن بشر القشیری