عقرب‌ماهی دام‌انداز

عقرب‌ماهی دام‌انداز
FMIB 42564 Iracundus signifer Jordan & Evermann From the type 1.jpeg
عقرب‌ماهی دام‌انداز، Iracundus signifer
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: عقرب‌ماهی‌سانان
تیره: عقرب‌ماهیان
سرده: Iracundus
گونه: I. signifer
نام علمی
Iracundus signifer

عقرب‌ماهی دام‌انداز (نام علمی: Iracundus signifer) نام یک گونه از تیره عقرب‌ماهیان است.

منابع