علم اوفاق

علم اوفاق موفق کردن شکلی است که عدد مجموع سطور آنچه افقی چه عمودی و چه مورب با هم برابر باشد. در این صورت شکل را موفق می‌خوانند. در نتیجه این تنظیم، انرژی‌های مستودع در متن کلماتی که(آیات، اذکار، عزائم و ...) به صورت عدد در آمده و در مربع موفق شده، کانونی شده و تأثیر خود را در عالم مثال شروع می‌نمایند. البته استخراج عزایم و مواکل از مربع و قرائت آن در ساعات و زمان‌های خاص به تعداد لازم در این خصوص لازم و واجب است.

نام گذاریویرایش

چون جمع عددی سطرهای تمامی اشکال در علم اوفاق، چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی در هر شکل، باید عدد ثابتی باشد، بدین منظور به تمامی آن‌ها اسم مربع گفته می‌شود ولی در ادامه، تعداد خان‌ها و توضیح شکل نیز ذکر و اسم وفق(کد شکل) آن کامل می‌گردد. یعنی وقتی می‌گوئیم: مربع چهار در چهار خماسی، یعنی شکلی که جمع اعداد سطرهای عمودی و افقی آن که جمعاً شانزده خانه و هر خانه آن مرکب از پنج خانه است، موفق است. دیگر این نام قابل تسرّی به شکل دیگری غیر از آن شکلی که منظور نویسنده است نمی‌باشد و دقیقاً همانی است که منظور نویسنده است.

شعرویرایش

اشعار و اشارات زیادی در بیان غوامض این علم سروده شده‌است. نمونه زیر یکی از آنهاست.

‍‍
حکمای زمانه ماضیکه همه اهل دانشند و هنر
وضع در هندسه نهادستندکه بود بیت خانه نه پیکر
وضع نامش بود سه اندر سهبنگارم کنون به نقش صور
عدد نقش خانه دور ببینهست از اعداد نام هفت اختر
شش جهاتست خانه ششمینخانه چهار نیست نه بشمر
خانه پنجمین که میزانستشکل پنجست ای فرشته سیر
ششمین خانه یک عدد داردهفتمین خانه چار طبع مگر

و ... .

ادامه اشعار در انواع خواص و طریقه کدگذاری و فعال سازی این وفق بیاناتی دارد.

طریق پر کردن و موفق سازیویرایش

نکته:تکرار عدد باعث خروج وفق از حالت توفیق است.

۱- اعداد.

۲- وفق.

۳- کسرها.

انواع وفق‌هاویرایش

الف) تقسیمات اَشکالی. [۱]

مربعویرایش

مربعات ثوانی، ثلاثی، رباعی و خماسی.

۱- عددی.

۲- ذوالکتابه.

مثلثویرایش

مثلث کامل، مثلث هندی، مثلث دوپا، خاتم سلیمانی، صنوبری و ... .

 
مربع سه در سه در وفق اصلی خود
 
مثلث غریب‌الوجودِ کثیرالتاثیر

دایرهویرایش

ب) تقسیمات عددی.

زوج‌الزوج.

زوج‌الفرد.

زوج‌الفرد.

فردالفرد.

مزاج و وفقویرایش

کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است. هر لوحی در این علم بسته جریان‌سازی آن در امور مورد نیاز می‌تواند مزاج قالب داشته باشد. در شکل زیر لوح مربع آتشی ارائه شده‌است.

۱ ۱۴ ۱۱ ۸
۱۲ ۷ ۲ ۱۳
۶ ۹ ۱۶ ۳
۱۵ ۴ ۵ ۱۰

رک و رفدویرایش

مربع‌های تحبیب سمیه زاده نسرین محمدباقر زاده فاطمه

لوح صد اندر صدویرایش

در منابع مسلمانان آمده است که اولین کسی که لوح صد اندر صد را تحریر کرد، علی بود.[۲]این لوح دارای تمام آیات و کلمات کتب آسمانی هست و همچنین اسم اعظم خدا

منابعویرایش

  • آصف بن برخیا - اساطیر - نشر کتابفروشی کمالی اصفهان.
  • محمد غزالی - الاوفاق.
  • ابن سینا - کنوزالمعزمین.
  • دکتر زکی نجیب محمود - جابر بن حیّان - مجمع ذخایر اسلامی- چاپ خیّام - نوبت چاپ: دوم - آبان 1362.
  • حجت بلاغی - بنقل از ینابیع المودة - لوح صد اندر صد.
  • محمود دهدار - مفاتیح‌المغالیق - نسخه کتابحانه ملک.

پانویسویرایش

  1. آصف ابن برخیا، اساطیر
  2. حجت بلاغی - به‌نقل از ینابیع المودة - لوح صد اندر صد