علی‌محمد خراسانی

میرزا علی‌محمد خراسانی مشهور به ابن اصدق از ۱۹ نخستین حواریون بهاالله و در زمرهٔ اولین دسته از ایادی چهارگانه ایادی امرالله بود.[۱] وی فرزند ملا صادق مقدس خراسانی، از کشته‌شدگان بنام بابی بود.

میرزا علی‌محمد خراسانی

پانویسویرایش

  1. Balyuzi, H.M. (1985). Eminent Bahá'ís in the time of Bahá'u'lláh. The Camelot Press Ltd, Southampton. ISBN 0-85398-152-3.