علی‌محمد خراسانی

میرزا علی‌محمد خراسانی

میرزا علی‌محمد خراسانی مشهور به ابن اصدق از ۱۹ نخستین حواریون بهاالله و در زمرهء اولین دسته از ایادی چهار گانه ایادی امرالله بود.[۱] وی فرزند ملا صادق مقدس خراسانی، از کشته‌شدگان بنام بابی بود.

پانویسویرایش

  1. Balyuzi, H.M. (1985). Eminent Bahá'ís in the time of Bahá'u'lláh. The Camelot Press Ltd, Southampton. ISBN 0-85398-152-3.