باز کردن منو اصلی

علی آقا چایچی

تاجر و سیاست‌مدار ایرانی


میرزا علی آقا چایچی از تجار معتبر رشت و از اعضای حزب دموکرات این شهر در دوره قاجار و از هواداران نهضت جنگل بود.

او در سال ۱۳۰۴ ه. ش از رشت به نمایندگی مجلس مؤسسان اول برگزیده شد که کار آن تغییر قانون اساسی برای انقراض قاجاریه و تأسیس سلطنت پهلوی بود. او همچنین در سال ۱۳۱۱ ه.ش نمایندگی رشت را در دوره ۹ مجلس شورای ملی برعهده گرفت و در اواخر همین دوره در سال ۱۳۱۳ ه.ش درگذشت.

منابعویرایش

  • «نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری»، با همکاری هومن یوسفدهی، نشریه گیله وا، شماره ۷۰، صفحهٔ ۱۴.