مجلس مؤسسان

مجلس مؤسسان مجلسی است که برای نگارش و تصویب قانون اساسی یک کشور یا اصلاح و بازنگری در آن تشکیل می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

پی‌نوشت و منبعویرایش