باز کردن منو اصلی

علی خاوری (زاده:۱۳۱۲) دبیراول حزب توده ایران از سال ۱۳۶۲ تا [۱۳۸۲] هم‌اکنون صدر حزب توده است. علی خاوری ششمین دبیراول حزب توده ایران بود. خاوری زندانی محکوم به اعدام بود که با یک درجه تخفیف محکوم به حبس ابد شد و از سال (۱۳۴۲-۱۳۵۷) در زندان بود.

او در آستانهٔ انقلاب همراه با دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد. خاوری از اولین کسانی بود که سازماندهی مجدد حزب توده در ایران را به دست گرفت و پیش از بازگشت رهبری حزب توده به ایران در فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸، انتشار روزنامهٔ مردم را آغاز نمود. پلنوم هفدهم حزب توده ایران وی را به عضویت هیئت دبیران کمیتهٔ مرکزی انتخاب کرد.[۱]

پس از یورش به حزب توده در بهمن ۱۳۶۱ و دستگیری عده کثیری از رهبران و اعضای حزب از جمله نورالدین کیانوری، خاوری که ابتدا مسئول کمیته برون مرزی حزب توده ایران و پس از دستگیری‌های گسترده تنها عضو باقی‌مانده از هیئت سیاسی و هیئت دبیران بود، در پلنوم هجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به تاریخ دی ۱۳۶۲، به عنوان دبیراول حزب توده ایران انتخاب شد. علی خاوری ششمین دبیراول حزب توده ایران بود. پس از یورش (۱۳۶۱–۱۳۶۲) به حزب توده ایران، علی خاوری بازسازی رهبری حزب را سازمان داد. وی در حال حاضر صدر حزب توده ایران است.

با تلاش خاوری و با حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همه رهبران و کادر باقی‌مانده حزب توده ایران در سال ۱۳۶۴ در کابل جمع شدند و در کنفرانس ملی حزب توده ایران شرکت کردند. بعد از ضربات سنگین سال‌های ۱۳۶۱–۱۳۶۲ برای اولین بار در سال ۱۳۶۴ عموم کادرهای مختلف حزب زیر یک سقف نشستند. کنفرانس ۱۰ نفر را به عنوان هیئت سیاسی حزب توده ایران برگزید. از کنفرانس ملی سال ۱۳۶۴ به بعد کنگره ادواری حزب برگزار شده‌است.[۱]

پانویسویرایش