حسن بزرگ‌امید

امام اسماعیلیان
(تغییرمسیر از علی ذکره السلام)

حسن بزرگ امید معروف به حسن علیٰ‌ذکره‌السلام نوه کیا بزرگ امید یکی از امرای اسماعیلیه و چهارمین فرمانده الموت بود که بر جای پدرش محمد بزرگ امید نشست. وی به مدت ۴ سال از ۱۱۶۲ تا ۱۱۶۶ میلادی بر اسماعیلیان الموت (حکومت) حکومت راند.

بسیاری حسن بزرگ امید مشهور به علی ذکره السلام را یکی از بنیانگذاران پروتستانتیسم اسلامی خوانده‌اند [۱]. علی‌ذکره‌السلام در روز ۱۷ رمضان 559 ق اعلام جشن قیامت کرد و با برداشتن زنجیر شرعیات و حقوق الهی، مردم را به رعایت حق‌الناس دعوت کرد. وی نهایتاً توسط برادر زن خود کشته شد [۲]

منابعویرایش

  1. آخوندزاده، میرزافتحعلی، مکتوبات کمال‌الدوله، صفحه ۸، بر اساس نسخه خطی کتابخانه ملی به شماره ۱۱۲۳.
  2. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد اول، صفحه 634-636.
  • فرهنگ جامع تاریخ ایران - عباس قدیانی