علی صوفی

سیاست‌مدار ایرانی

علی صوفی استاندار گیلان در دولت اول و وزیر تعاون در دولت دوم محمد خاتمی بوده‌است.

علی صوفی
وزیر تعاون
مشغول به کار
۱۳۸۴ – ۱۳۸۰
رئیس جمهورمحمد خاتمی
پس ازمرتضی حاجی
پیش ازمحمد ناظمی اردکانی
استاندار کهگیلویه و بویر احمد
مشغول به کار
۹ مهر ۱۳۶۸ – ۲۱ شهریور ۱۳۷۲
استاندار بوشهر
مشغول به کار
۲۱ اسفند ۱۳۶۴ – ۱۸ مهر ۱۳۶۸
استاندار گیلان
مشغول به کار
۱۳۷۶ – ۱۳۸۰
رئیس جمهورسیدمحمد خاتمی
پس ازسید علی‌اکبر طاهایی
پیش ازمسعود سلطانی فر
اطلاعات شخصی
ملیت ایران
حزب سیاسیاصلاح طلب
شغل، سیاستمدار
هیئت دولتدولت اصلاحات
مذهباسلام شیعه

وی از ۱۳۶۴/۱۲/۲۱ تا ۱۳۶۸/۷/۱۸ در دولت دوم میرحسین موسوی استاندار بوشهر و از ۱۳۶۸/۷/۹ تا ۱۳۷۲/۶/۲۱ در دولت اول هاشمی رفسنجانی استاندار کهگیلویه و بویر احمد بود.او در حال حاضر دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات است.

منابعویرایش