فهرست استانداران بوشهر

تابدار

این فهرست اسامی استانداران استان بوشهر (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۵۲ تا کنون) می‌باشد:

فهرست استانداران
نام شروع پایان مدت دوره
حکومت پهلوی
Reza Khan Atabegi (Viqar-ul-Mulk) ۲۶ شهریور ۱۳۰۴
Muhammad Karim Khan Waziri ۲۶ شهریور ۱۳۰۴ ۲۱ مهر ۱۳۰۴
Mirza Jafar Khan Khwajah Nuri (Movafaq-ud-Dowleh) ۲۱ مهر ۱۳۰۴ ۵ مرداد ۱۳۰۵
Agha Muhammad Mirza Ali Khan (Muntasir-ul-Mulk) ۵ مرداد ۱۳۰۵ ۲۷ آبان ۱۳۰۵
Ahmad Khan Nekpai (Mufakhan-ul-Mulk) ۲۷ آبان ۱۳۰۵ ۳۰ تیر ۱۳۰۶
Mirza Mehdi Khan Nashaki ۳۰ تیر ۱۳۰۶ ۲۹ شهریور ۱۳۰۶
Mirza Ghulam Ali Khan Fatuhi, Muin-ul-Mulk ۲۹ شهریور ۱۳۰۶ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۷
عبدالله خان منجمی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ ۹ شهریور ۱۳۰۷
Aqa Muzaffar Khan Alam ۹ شهریور ۱۳۰۷ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۹
حسین علی خان شهروزی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۹ ۱ دی ۱۳۰۹
Aqa Muzaffar Khan Alam ۱ دی ۱۳۰۹
جمهوری اسلامی ایران
محمدباقر شایورد ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ ۲ ماه و ۳ روز دولت موقت
نصرت‌الله گرجی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ ۱۳ اسفند ۱۳۶۰ ۱ سال ابوالحسن بنی صدر
سیداحمد نصری ۱۳ اسفند ۱۳۶۰ ۱۵ تیر ۱۳۶۲ ۱ سال و ۴ ماه میرحسین موسوی
محمدتقی زمانیان ۱۵ تیر ۱۳۶۲ ۱۹ آذر ۱۳۶۴ ۲ سال و ۵ ماه و ۴ روز میرحسین موسوی
محمدرضا مجیدی
(سرپرست)
۱۹ آذر ۱۳۶۴ ۲۸ اسفند ۱۳۶۴ ۳ ماه و ۱۱ روز میرحسین موسوی
علی صوفی ۲۸ اسفند ۱۳۶۴ ۹ مهر ۱۳۶۸ ۳ سال و ۷ ماه و ۹ روز میرحسین موسوی
غلامرضا صحرائیان ۹ مهر ۱۳۶۸ ۲۵ تیر ۱۳۷۱ ۲ سال و ۹ ماه و ۱۶ روز علی اکبر هاشمی رفسنجانی
محمدعلی سعدائی
(سرپرست)
۲۵ تیر ۱۳۷۱ ۲۰مهر ۱۳۷۱ ۲ ماه و ۲۶ روز علی اکبر هاشمی رفسنجانی
عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۲۰ مهر ۱۳۷۱ ۲۲ مهر ۱۳۷۶ ۵ سال علی اکبر هاشمی رفسنجانی
محمدابراهیم انصاری لاری ۲۲ مهر ۱۳۷۶ ۱۹ شهریور ۱۳۷۸ ۱ سال و ۱۰ ماه و ۲۷ روز سیدمحمد خاتمی
حسن یونس سینکی ۱۰ مهر ۱۳۷۸ ۸ اسفند ۱۳۸۰ ۲ سال و ۴ ماه و ۲۸ روز سید محمد خاتمی
محمدرضا صالحی
(سرپرست)
۹ اسفند ۱۳۸۰ ۳۰ خرداد ۱۳۸۱ ۳ ماه و ۱۰ روز سید محمد خاتمی
اسماعیل تبادار ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ ۴ آبان ۱۳۸۴ ۳ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز سید محمد خاتمی
علی افراشته ۴ آبان ۱۳۸۴ ۱۰ تیر ۱۳۸۷ ۲ سال و ۸ ماه و ۶ روز محمود احمدی‌نژاد
ابوطالب شفقت ۲۷ تیر ۱۳۸۷ ۲۸ تیر ۱۳۸۹ ۲ سال و ۱ روز محمود احمدی‌نژاد
محمدحسین جهانبخش ۲۹ تیر ۱۳۸۹ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ ۸۷۵ روز محمود احمدی‌نژاد
فریدون حسنوند ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
مصطفی سالاری ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ۲ مهر ۱۳۹۶ حسن روحانی
عبدالکریم گراوند ۱۶ مهر ۱۳۹۶ اکنون حسن روحانی

منابعویرایش