در ریاضیات، یک عملگر تابعی است که بر تابعی دیگر اعمال می‌شود. در مواردی ممکن است یک عملگر را یک عمل ریاضی گویند مانند «عمل جمع» که در اصل عملگر جمع می‌باشد.[نیازمند منبع]

در علوم کامپیوتر پس از تعریف متغیرها و مقدار دادن به آنها٫ عملیاتی روی آن‌ها انجام می‌شود. انجام عملیات توسط عملگر صورت می‌گیرد.

تقسیم‌بندی عملگر در زبان برنامه‌نویسی C به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

۱)عملگر محاسباتی

۲) عملگر رابطه‌ای

۳)عملگر منطقی

۴) عملگر بیتی

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش