عملیات سپیده‌دم سرخ

عملیات سپیده‌دم سرخ یا دستگیری صدام حسین (انگلیسی: Operation Red Dawn) عملیات نظامی آمریکایی بود که در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ انجام شد. محل عملیات در الدور عراق در نزدیکی تکریت بود. عملیات سپیده‌دم سرخ با موفقیت همراه بود و به دستگیری صدام حسین، دیکتاتور عراق، منجر شد. مکان‌های شناسایی‌شده مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت عراق، محل اختفای او یافته و صدام بدون مقاومت دستگیر شد. او بعدها در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ به دار آویخته‌ شد.

عملیات سپیده‌دم سرخ
بخشی از جنگ عراق

سمیر، مترجم ۳۴ ساله عراقی آمریکایی که به دستگیری صدام کمک کرد
تاریخ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳
موقعیت
نتایج عملیات موفق در دستگیری صدام حسین
طرف‌های درگیر

 ایالات متحده آمریکا

عراق صدام حسین و محافظان شخصی
فرماندهان و رهبران

ایالات متحده آمریکا ریموند تی. اودیرنو
ایالات متحده آمریکا جیمز هیکی

ایالات متحده آمریکا استیو راسل
عراق صدام حسین
واحدهای درگیر
قوا
۶۰۰ ۳
تلفات و ضایعات
هیچ ۳ نفر دستگیری

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش