عنان یا دهنهٔ لگام، قطعه ایست آهنین که در دهان اسب جای می‌گیرد. دهنه بخشی از افسار اسب به‌شمار می‌آید.

منابعویرایش

فرهنگ معین، سرواژهٔ دهنه.

جستارهای وابستهویرایش