عناصر مصنوعی(به انگلیسی: Synthetic element) به عناصری گفته می‌شود که به طور طبیعی در زمین یافت نمی‌شود و باید به طور مصنوعی ساخته شود. تا به حال ۲۶ عنصر مصنوعی (از عدد اتمی ۹۲ تا ۱۱۸) به عبارت دیگر ۲۲ درصد عناصر جدول تناوبی مصنوعی و ۷۸ درصد دیگر طبیعی هستند. ساخته شده‌اند که تمامی آن‌ها پرتوزا و ناپایدار هستند. نیمه عمر این عناصر از یک سال تا چند میلی ثانیه متغیر است.

(بنفش) عناصر مصنوعی (عناصری که توسط انسان خلق شده اند.)(تکنسیم نخستین عنصر مصنوعی ساخته شده توسط بشر است)/
(صورتی) عناصر پرتوزا که به صورت طبیعی نادر هستند و معمولاً به صورت مصنوعی تولید می شود. / (نارنجی و قرمز) عناصر طبیعی که گاهی هم به صورت مصنوعی تولید می شود.

منابع ویرایش